Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

              Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Sienkiewicza 31 we Włoszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony : 2018-02-08
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności z ustawą:

  • Niektóre elementy mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
  • Niektóre pliki do pobrania lub ich elementy mogą być niedostępne cyfrowo.

Wyłączenia

  • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Ułatwienia na stronie internetowej:

  • wersja kontrastowa,
  • zmiana rozmiaru czcionki.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Spółkę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności strony internetowej:

Urszula Kozieł, tel.: 41 39 42 832

e-mail: administracja@pgkimwloszczowa.zakladkomunlny.com

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. jest zlokalizowana przy ul. Sienkiewicza 31 we Włoszczowie. Biura znajdują się na I piętrze budynku. Do budynku prowadzi jedno wejście, które nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych – brak podjazdu dla wózków i windy. Przy budynku znajduje się utwardzony plac, na którym interesanci mogą zaparkować samochód. Osoba niepełnosprawna może przywołać pracownika za pomocą dzwonka zamontowanego przy klatkach z gazem znajdujących się na placu przy budynku biura.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Spółka nie zatrudnia tłumacza języka migowego.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Spółki.

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków należących do Spółki znajdujących się przy ul. Reja 10 i ul. Przedborskiej 89 we Włoszczowie nie mają prawa wstępu osoby postronne.

Aplikacje mobilne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

Cmentarz Komunalny - wirtualny

Płatność

Nasza placówka

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek

 7.00 - 15.00

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zegar

Imieniny